• Selecciona tu sistema operativo

  Mac OS X

  Conexion remota: Mac OS X Leopard 10.5

  Mac OS X

  Conexion remota: Mac OS X Snow Leopard 10.6

  Ricoh

  Remote connect support